5 ciekawych teorii psychologicznych, o których nigdy nie słyszałaś

1. Teoria reaktancji

Jack Brehm w 1966 roku stworzył teorię psychologiczną dotykającą zjawiska oporu, jaki wywołuje ograniczenie możliwości. Generalnie ludzie reagują oporem, kiedy inni próbują ograniczać im swobodę wyboru lub działania. W ramach teorii reaktancji można badać stopnie tolerancji poszczególnych osób na odebranie im swobody.

2. Dialogowe Ja

To wyobrażone dialogi, które większość z nas prowadzi w swojej głowie. DIaogować można wewnętrznie – z własnym sumieniem, sprzecznymi dążeniami oraz wewnętrznie, ale z innymi osobami – na przykład z wrogiem lub jakąkolwiek inną osobą.

3. Autowaloryzacja

To dążenie do podniesienia samooceny, uzyskania pochwał lub opowiadanie o sobie w sposób, który ma wywołać podziw. W ramach autowaloryzacji zawarte jest również dążenie do sukcesów Większość zdrowych ludzi tak przetwarza informacje, żeby własna osoba jawiła się w pozytywnym świetle.

4. Poszukiwanie doznań

Ludzie poszukują doznać na kilku płaszczyznach: przeżyć, grozy, rozhamowania i niechęci wobec nudy. Poszukiwanie doznań silniej zaznaczone jest u mężczyzn i wiąże się z testosteronem. Z drugiej strony na większą potrzebę doznań wpływa niski poziom aktywności układów katecholaminowych – osoby poszukujące doznań starają się go podwyższyć, natomiast ludzie unikający silnych wrażeń charakteryzują się wysoką aktywnością układów katecholaminowych.

5. Teoria atrybucji

Ludzie różnie dociekają przyczyn zachowań swoich i innych oraz związków przyczynowo-skutkowych.  Można wyróżnić dwie drogi poszukiwania przyczyn. Atrybucja wewnętrzna (dyspozycyjna) polega na szybkim wyciąganiu wniosków poprzez przypisanie znanych cech charakteru.  Zbyt pochopna ocena wynikająca tylko z atrybucji wewnętrznej jest nazywana „podstawowym błędem atrybucji”. Inną drogą jest atrybucja zewnętrzna, która dostrzega sytuacje i wydarzenia, które mogły mieć wpływ na działanie. Atrybucja zewnętrzna świadczy na ogół o wytrwałości w doszukiwaniu się przyczyn, wewnętrzna oznacza często nadanie etykiety osobie np. nieśmiały, agresywny, pochopny itp

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *